Minrin 
generieke naam:  desmopressineacetaat-hydraat
 
RVG: 6684
Sterkte: 0,1 mg per ml
Toediening: neusdruppels
Toepassing: Minrin kan gebruikt worden bij: -onvoldoende vasopressine produktie als gevolg van een aangeboren of verworven hypofyse afwijking (centrale diabetes insipidus) of tengevolge van een hypofyseverwijdering; -het testen van het urineconcentrerend vermogen van de nieren; -behandeling van bedwateren (enuresis nocturna) nadat lichamelijke oorzaken zijn uitgesloten. Niet-medicamenteuze therapien hebben de voorkeur.
Werking: Bij een juiste dosisinstelling zal bij patinten met een onvoldoende vasopressine produktie de per dag geproduceerde hoeveelheid urine weer genormaliseerd worden tot ongeveer 1,5 liter/dag. Indien het gewenste effect niet of onvoldoende optreedt kan - in overleg met de behandelend arts - besloten worden de dosering aan te passen.

Wanneer Minrin wordt toegepast bij de behandeling van bedwateren zal dit resulteren in verdwijnen of verlichting van de symptomen. Bij onvoldoende resultaat dient u contact op te nemen met uw arts.
Interactie: Geneesmiddelen die de ontstekingsremmer "indometacine" bevatten versterken de werking van Minrin, maar de werkingsduur wordt niet veranderd. Dit geldt waarschijnlijk ook voor gelijktijdig gebruik met andere onstekingsremmende geneesmiddelen. Bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen is het raadzaam uw arts of apotheker te raadplegen.
Zwangerschap: Tijdens de zwangerschap moet Minrin met voorzichtigheid worden toegepast. Raadpleeg hierover uw arts of apotheker.
Gebruik: Vr toediening van Minrin neusdruppels, neusdruppels in pipet of Minrin neusspray, dient de gebruiksaanwijzing nauwkeurig te worden bestudeerd. Een verkeerde wijze van toedienen kan leiden tot een onvoldoende werking van Minrin. Bij toepassing van Minrin voor de behandeling van bedwateren dient de volledige dosis vr het slapen te worden toegediend. Minrin tabletten kunnen zowel op een lege als een gevulde maag worden ingenomen. Innemen met een half glaasje water.
Samenstelling: Minrin neusdruppels, neusdruppels in pipet en neusspray bevatten 0,1 mg desmopressineacetaat-hydraat per ml. -Een pipet van 0,2 ml bevat een dosis van 20 microgram. -Een flacon neussprayvloestof van 5 ml bevat 50 doses 10 microgram.

Minrin tabletten bevatten 0,1 respectievelijk 0,2 mg desmopressineacetaat-hydraat.
Dosering: 1. Dosering bij behandeling van patinten met een onvoldoende vasopressine produktie (centrale diabetes insipidus): -neusdruppels, neusspray: De dosisinstelling gebeurt onder toezicht van uw arts. In de meeste gevallen is een behandelingsschema van tweemaal daags 10-20 microgram Minrin (d.i. 0.1 - 0,2 ml van de neusdruppels of 1-2 snuifjes van de neusspray) voldoende om de urineproduktie te normaliseren. Bij overschakelen van de ene naar de andere vorm wordt de dosis opnieuw ingesteld. -Tabletten: De meest geschikte dosering wordt individueel vastgesteld. In de praktijk worden doses van 0,2 tot 1,2 mg per dag gebruikt. Meestal is echter een behandelingsschema van driemaal daags n tablet Minrin 0,1 mg tot driemaal daags n tablet Minrin 0,2 mg voldoende. Afhankelijk van het resultaat kan uw arts het behandelingsschema aanpassen.

2. Dosering bij het testen van het urineconcentrerend vermogen van de nieren: Zuigelingen: 10 microgram (neusdruppels of neusspray). Kinderen jonger dan 15 jaar: 20 microgram (neusdruppels of neusspray). Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 40 microgram (neusdruppels of neusspray). De test geschiedt onder toezicht van een arts.

3. Dosering bij behandeling van bedwateren: -Neusdruppels, neusspray: De dosering wordt individueel vastgesteld. De dosis kan variren tussen 10 en 40 microgram Minrin, toegediend in de vorm van neusdruppels of neusspray. De begindosering voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar is 20 microgram Minrin vr het slapen. Dit komt overeen met n pipet Minrin 0,1 mg/ml, of twee snuifjes van Minrin 0,1 mg/ml neusspray of 0,2 ml van de neusdruppels 0,1 mg/ml. De dosering kan, in overleg met de arts, worden aangepast aan het effect. -Tabletten: De dosis wordt individueel vastgesteld. De dosis kan variren tussen 0,2 en 0,4 mg. De begindosering voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen is 0,2 mg vr het slapen. Bij onvoldoende resultaat kan de dosis, in overleg met de arts, verhoogd worden tot 0,4 mg.
Bijwerking(en): Met de geadviseerde doses zullen in het algemeen geen bijwerkingen optreden.
Waarschuwing: Patinten en met name oudere patinten en ouders van jonge kinderen dienen er op te letten dat tijdens de behandeling niet te veel wordt gedronken. Bedwater patinten dienen 's avonds vanaf n uur vr tot acht uur n toediening van Minrin het drinken te beperken. Het beste is om alleen te drinken wanneer dorst optreedt. Uw arts kan nagaan of eventueel te veel vocht wordt vastgehouden door regelmatig uw gewicht te (laten) controleren. Oudere patinten en patinten met hartaandoeningen dienen extra voorzichtig behandeld te worden. Bij de behandeling van bedwateren mag Minrin niet langer dan drie aaneensluitende maanden gebruikt worden. Daarna wordt de behandeling tenminste n week onderbroken om te controleren of de symptomen terugkomen. Na deze week kan, indien nodig, de behandeling weer voortgezet worden. Voor deze aandoening mag Minrin niet aan kinderen jonger dan 6 jaar gegeven worden. Andere therapien waarbij geen geneesmiddelen worden gebruikt (zoals blaastraining, wekkermethode) hebben de voorkeur. Bij patinten met chronische nierziekten is het effect van Minrin gewoonlijk minder.

Overdosering Wanneer zr hoge doses worden toegediend, kunnen de volgende (voorbijgaande) verschijnselen optreden: blozen, hoofdpijn en duizeligheid. In geval van overdosering, of wanneer te veel wordt gedronken tijdens de behandeling, kan een zogenaamde watervergiftiging ontstaan. Maag-darm krampen, verwardheid of sufheid zijn hiervan de symptomen. Wanneer dit optreedt dient een arts te wroden gewaarschuwd. Er mag dan niet meer worden gedronken of vloeibaar voedsel worden gebruikt.
Bewaring: Minrin neusdruppels en neusdruppels in pipet dienen in de koelkast (niet in het vriesgedeelte) te worden bewaard. Minrin neusspray kan bij kamertemperatuur (15-25C) bewaard worden. De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de verpakking na: "niet te gebruiken na".

Minrin neusdruppels in pipet zijn na openen van het aluminiumfolie zakje beperkt houdbaar; zie hiervoor de aanwijzingen op de verpakking.

Minrin tabletten dienen bij kamertemperatuur op een droge plaats bewaard te worden. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na: "niet te gebruiken na".
Verpakking: Neusdruppels : flacon 2,5 ml; Neusdruppels in piepet : doos met 10 pipetjes 0,2 ml (20 microgram); Neusspray : flacon 5 ml (50 snuifjes 10 microgram); Tabletten : doos met 90 tabletten 0,1 of 0,2 mg; doos met 28 tabletten 0,2 mg.

De aanduiding "Minirin" of "DDAVP" op de stripverpakking van de tabletten of de pipetten zijn andere benamingen voor Minrin.
Datum: januari 1995
Firmanaam Ferring B.V. Hoofddorp